top of page

PROČ VYHLEDAT DĚTSKÉHO FYZIOTERAPEUTA?


Fyzioterapie Brno, fyzioterapie dětíFyzioterapie u dětí (od 3 let) je podobná jako u dospělých pacientů, nicméně skrývá řadu problémů a má svá jasná specifika.

Cíl spočívá v poskytování komplexní péče, která podporuje optimální tělesný vývoj dětí a pomáhá jim překonat případné pohybové omezení nebo problémy.  

 

Řadu pohybových obtíží v dospělosti je možné efektivně odstranit již v dětství.

 

Individuální přístup


Každé dítě je jedinečné, a proto by měl terapeut vytvářet individuální postup léčby, který je v souladu s vývojem nejen tělesným, ale i duševním. Nestačí dítěti jen provést kvalitní diagnostiku a nastavit adekvátní terapii, důležité je mu být „kamarádem“ a vytvořit tak vztah založený na důvěře. 

Integrace her a zábavy do terapie může zvýšit motivaci dítěte, usnadnit spolupráci a povzbudit k aktivnějšímu účasti.

Děti totiž reagují různě, a proto by měl být fyzioterapeut flexibilní a kreativní při výběru metod.


 


PROČ VYHLEDAT POMOC DĚTSKÉHO FYZIOTERAPEUTA? INDIKACE.


1.       Vadné držení těla


Vadné držení těla doprovází většinu dnešní populace a děti nejsou, bohužel, výjimkou.

Většinou je to nedostatkem pohybu a oslabených fázických svalů a zkrácených svalů posturálních. Svalová nerovnováha může vznikat špatně vytořenými pohybovými stereotypy a nedostatečným či nesprávným zapojováním svalového systému.

 

Řešením je pravidelný všestranně zaměřený pohyb, doplněný o kompenzační nebo zdravotní cvičení. Cílem je dosáhnout fixace fyziologického postavení pánve, hlavy a páteře, posílit a uvolnit patřičné segmenty a podpořit přirozené zakřivení páteře.


 

2.       Skolióza


Skolióza je onemocnění pohybového aparátu charakterizované nefyziologickým zakřivením páteře ve frontální rovině, při kterém se obratle odklánějí od své svislé osy. Podle statistik má až 80 % dětí ve školním věku různá patologická zakřivení páteře.


Příznaky:

· Jedna z lopatek mírně vyčnívá.

· Jedno rameno je výš než druhé.

· Při předklonu je patrna asymetrie hrudníku.

· Při pohledu zpředu je patrná asymetrie břišní stěny.


Při zpozorování příznaků je důležité přijít co nejdříve.

Skoliózu lze totiž většinou plně korigovat a předejít tak závažným problémům v dospělosti.


 

3.       Ploché nohy


Nohy jsou velmi významným orgánem hmatu – podílí se na bezpečném odrazu, nášlapu a v neposlední řadě na jistém stoji. Plochou nohu lze definovat jako jistou deformitu růstu. Dochází při ní k oploštění vnitřní části podélné klenby a vbočení paty.

 

Plochá noha u dětí v předškolním a mladším školním věku je jednou z nejčastěji řešených problematik jak v pediatrických ambulancích, tak ambulancích fyzioterapie. Může se jednat o poruchu strukturální, či funkční.

 

Příčiny plochých nohou u dětí:

· Genetické predispozice a hypermobilita.

· Nadměrná hmotnost dítěte a s ní spojená nerovnoměrná a nadměrná zátěž nohy.

· Předčasné stavění dětí na nohy a nucení do chůze.

· Nevhodná obuv.

· Zranění nohy nebo kotníku.

 

Plochonoží s sebou nese také nevyrovnané zatížení chodidla a přenášení tvrdých dopadů z nohou na páteř a výš. Téměř s jistotou se časem odrazí v problémech s držením těla, rozvoji bolestí v bedrech, krční páteři, nejasných bolestech hlavy atd.

 

Jak podpořit zdravý vývoj dětské nohy?

 

Jedním z klíčových faktorů formování dětské nohy je dostatečné množství stimulů. Jakýkoliv nerovný povrch je vnímán jako vhodný stimul a zátěž pro nožní klenby a jejich správné formování. Alternativou na doma je pořízení senzorického koberečku pro děti. Vhodné je střídat i různé terény pro chůzi doma: drsnější beton, chladná dlažba, plovoucí podlaha nebo různé koberce. Velký vliv na formování správné klenby mají i různé pomůcky, které zatíží nohu v jiném, než centrovaném postavení (balanční chodníky, hrací kameny, vyvýšené destičky aj.)
 

4.       Rehabilitace po úrazech a operacích


Zejména u dětských pacientů představuje rehabilitace po úrazech a operacích důležitý faktor při návratu k bezbolestnému pohybu, a především k zachycení případných odchylek od zdravého vývoje dítěte.

 

5.       Sportovní fyzioterapie dětí


Sportovní fyzioterapie je dnes nedílnou součástí přípravy vrcholových sportovců. U dětí může představovat poměrně významnou výhodu oproti vrstevníkům-soupeřům. Cílem je nejen zvyšování sportovního výkonu, ale prevence zranění a odstraňování svalových dysbalancí především u sportů s jednostranným zatížením (tenis, hokej, golf a další…).


Ovšem hlavním přínosem je minimalizování rizik a negativních dopadů vrcholového sportu na zdraví dítěte.


 
Mgr. Klára Pavlíková fyzioterapeut brno suchanek


"Řadu pohybových obtíží v dospělosti je možné efektivně odstranit již v dětství."


Mgr. Klára Pavlíková

Fyzioterapeutka
 

FYZIOTERAPIE DĚTÍ (od 3 let)

Mgr. Klára Pavlíková

Fyzioterapie Brno, Mgr. Marek Mucha, Vertebroviscerální terapie

Objednejte se a pomůžu i Vám.


Fyzioterapie dětí je velmi důležitá z hlediska zdravého vývoje dítěte.

Řešíme vadné držení těla, skoliózu, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, ploché nohy a také zlepšujeme motoriku a sportovní výkon dětí.bottom of page