top of page
Návrh bez názvu (96).png

Mgr. Libor Dobšák

 • Fyzioterapeut

 • NeuroKinetic Therapy, 2 level

 • Mulligan Concept

 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace

 • Kinesiotaping

 • Respirační fyzioterapie

 • Osobní trénink, Fyzio trénink

Chcete se mě na něco zeptat?

Napište mi na libor@physiosuchanek.cz

Nebo zavolejte na 731 209 714

Poprvé jsem přišel do kontaktu s fyzioterapií po úrazu z ledního hokeje, kterému jsem se věnoval od 6 let. Následná rehabilitační péče mně velmi rychle pomohla vrátit se zpět do zátěžového režimu. Proto, když jsem byl v posledním ročníku Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka a rozhodoval jsem se kam dál, fyzioterapie byla jasná volba.

Po absolvování magisterského oboru fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval na ambulanci rehabilitace u sv. Anny v Brně. Zde jsem měl možnost každý den aktivně poskytovat rozsáhlou škálu rehabilitační péče a fyzikální terapie pacientům s nejrůznějšími typy diagnóz (poúrazové stavy, pooperační stavy, pacienti s post-covidovým syndromem, neurologické poruchy, entezopatie, chronické vertebrogenní potíže, apod.).

Na fyzioterapii se mi nejvíce líbí její různorodost, protože každý pacient je úplně jiný. Práce fyzioterapeuta mě motivuje k dalšímu vzdělávání, praktickému zdokonalování a získávání moderních poznatků a dovedností, které mohu uplatňovat ve prospěch svých pacientů.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • Fyzioterapie, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, titul Mgr. 

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace B, Bratislava (2023)

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace A, Bratislava (2022)

 • NeuroKinetic Therapy, 2 level, Praha (2022)

 • NeuroKinetic Therapy, 1 level, Praha (2022)

 • Mulligan Concept, Horní kvadrant, Praha (2022)

 • Mulligan Concept, Dolní kvadrant, Praha (2022)

 • Respirační fyzioterapie, Brno (2020)

 • Terapeutické využití kinesio tapu, Brno (2016)

 • Diagnostika a fyzioterapie ramenního kloubu

bottom of page