top of page
Návrh bez názvu - 2024-06-13T181234.939.png

Mgr. Libor Dobšák

Fyzioterapeut

KVALIFIKACE

 • Fyzioterapie, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, titul Mgr. 

 • 2019 - doposud, FN u sv. Anny

 • 2023 - doposud, Český olympijský tým 

 • NRT® Upper Body - Neural Reset Therapy, Brno

 • Suchá jehla

 • Kinesiotaping

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace C, Bratislava

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace B, Bratislava

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace A, Bratislava

 • Diagnostický ultrazvuk hybného systému

 • Fyzioterapie sportovců

 • NeuroKinetic Therapy, 3 level, Praha

 • NeuroKinetic Therapy, 2 level, Praha

 • NeuroKinetic Therapy, 1 level, Praha

 • Mulligan Concept, Horní kvadrant, Praha

 • Mulligan Concept, Dolní kvadrant, Praha

 • Respirační fyzioterapie, Brno

 • Terapeutické využití kinesio tapu, Brno

 • Diagnostika a fyzioterapie ramenního kloubu

 • Komplexní kineziologický rozbor

Poprvé jsem přišel do kontaktu s fyzioterapií po úrazu z ledního hokeje, kterému jsem se věnoval od 6 let. Následná rehabilitační péče mně velmi rychle pomohla vrátit se zpět do zátěžového režimu. Proto, když jsem byl v posledním ročníku Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka a rozhodoval jsem se kam dál, fyzioterapie byla jasná volba.

Po absolvování magisterského oboru fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval na ambulanci rehabilitace u sv. Anny v Brně. Zde jsem měl možnost každý den aktivně poskytovat rozsáhlou škálu rehabilitační péče a fyzikální terapie pacientům s nejrůznějšími typy diagnóz (poúrazové stavy, pooperační stavy, pacienti s post-covidovým syndromem, neurologické poruchy, entezopatie, chronické vertebrogenní potíže, apod.).

Na fyzioterapii se mi nejvíce líbí její různorodost, protože každý pacient je úplně jiný. Práce fyzioterapeuta mě motivuje k dalšímu vzdělávání, praktickému zdokonalování a získávání moderních poznatků a dovedností, které mohu uplatňovat ve prospěch svých pacientů.

SLUŽBY,
NA KTERÉ SE KE MNĚ MŮŽETE OBJEDNAT

bottom of page