top of page
Mgr. David Havelka. Fyzioterapeut Brno. Physio Suchanek

Mgr. David Havelka

 • Fyzioterapeut

 • Pooperační a poúrazová fyzioterapie

 • Neurologické poruchy

 • Specialista na poruchy páteře a korekci skoliózy

 • NeuroKinetic Therapy (NKT), 2 level

 • Mulligan concept

 • SM systém

 • Klappovo lezení

 • Tejpování

 • Osobní trénink 

Chcete se mě na něco zeptat?

Napište mi na havelka@physiosuchanek.cz

Nebo zavolejte na 776 524 280

Poté, co jsem dokončil magisterské studium fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU), jsem začal pracovat ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

 

Kromě neurologických a interních pacientů jsem ve velké míře pracoval také s pacienty, kteří byli hospitalizováni na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

 

V rámci postgraduálního vzdělávání navštěvuji řadu zajímavých kurzů a seminářů, které jsou zaměřené nejen na řešení bolestivých stavů našeho pohybového aparátu, ale i na sportovní problematiku a prevenci zranění obecně.

 

Sám jsem aktivním sportovcem, proto vím, jak moc jsou prevence a zdravý životní styl důležité. Neméně důležité je pro mě také to, jak se člověk při cvičení cítí, protože fyzická a psychická kondice jdou spolu ruku v ruce. Je skvělé, že správně nastaveným pohybovým režimem dokážeme pozitivně ovlivnit náladu a zlepšit si tak den.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • Fyzioterapie, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, titul Mgr.

 • NeuroKinetic Therapy, 2 level (2022)

 • NeuroKinetic Therapy, 1 level (2022)

 • Mulligan Concept, Horní_kvadrant (2022)

 • Mulligan Concept, Dolní_kvadrant (2022)

 • Respirační fyzioterapie (Smolíková, 2022)

 • RockBlades & RockBlades Advanced - mobilizace měkkých tkání (2022)

 • Funkční trenér - ImproveAcademy (2021)

 • Stabilizace lopatky v kontextu HSSP - THERAGYM (2021)

 • Trénink dětí - THERAGYM (2021)

 • Funkční trénink - THERAGYM (2021)

 • Komplexní kineziologický rozbor

 • Fyzioterapie sportovců

 • Od zranění po maximální výkon - THERAGYM (2021)

 • Klappovo lezení - posturální korekce nejen idiopatické skoliózy (2021)

 • Svalové řetězce - ImprovAcademy (2020)

 • Kurz TriggerPointy - Grohova (2020)

 • Tejpování - Kinesio taping method - Kobrová, Válka (2017)

 • SM Systém - Spirální stabilizace páteře A, B, C, D (2019)

 • Vertebrogenní pacient – diagnostika a komplexní terapie

 • Diagnostika kyčelního kloubu

bottom of page