top of page

FYZIOTERAPIE
DĚTÍ (od 3 let)

Mgr. Klára Pavlíková

45 min

1350,-

Řadu pohybových obtíží v dospělosti je možné efektivně odstranit již v dětství.

Fyzioterapie dětí je velmi důležitá z hlediska zdravého vývoje dítěte.

Řešíme vadné držení těla, skoliózu, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, ploché nohy a také zlepšujeme motoriku a sportovní výkon dětí.

OBJEDNEJTE SE

NA FYZIOTERAPII DĚTÍ

Mgr. Klára Pavlíková

Mgr. Klára Pavlíková

INDIKACE

 

1.       Vadné držení těla

Vadné držení těla doprovází většinu dnešní populace a děti nejsou, bohužel, výjimkou.

Většinou je to nedostatkem pohybu a oslabených fázických svalů a zkrácených svalů posturálních. Svalová nerovnováha může vznikat špatně vytořenými pohybovými stereotypy a nedostatečným či nesprávným zapojováním svalového systému.

 

Řešením je pravidelný všestranně zaměřený pohyb, doplněný o kompenzační nebo zdravotní cvičení. Cílem je dosáhnout fixace fyziologického postavení pánve, hlavy a páteře, posílit a uvolnit patřičné segmenty a podpořit přirozené zakřivení páteře. 

2.       Skolióza

Skolióza je onemocnění pohybového aparátu charakterizované nefyziologickým zakřivením páteře ve frontální rovině, (při kterém se obratle odklánějí od své svislé osy). Podle statistik má až 80 % dětí ve školním věku různá patologická zakřivení páteře.

 

Příznaky:

· Jedna z lopatek mírně vyčnívá.

· Jedno rameno je výš než druhé.

· Při předklonu je patrna asymetrie hrudníku.

· Při pohledu zpředu je patrná asymetrie břišní stěny.

 

Při zpozorování příznaků je důležité přijít co nejdříve.

Skoliózu lze totiž většinou plně korigovat a předejít tak závažným problémům v dospělosti. 

3.       Ploché nohy

Nohy jsou velmi významným orgánem hmatu – podílí se na bezpečném odrazu, nášlapu a v neposlední řadě na jistém stoji. Plochou nohu lze definovat jako jistou deformitu růstu. Dochází při ní k oploštění vnitřní části podélné klenby a vbočení paty.

 

Plochá noha u dětí v předškolním a mladším školním věku je jednou z nejčastěji řešených problematik jak v pediatrických ambulancích, tak ambulancích fyzioterapie. Může se jednat o poruchu strukturální, či funkční.

 

Příčiny plochých nohou u dětí:

· Genetické predispozice a hypermobilita.

· Nadměrná hmotnost dítěte a s ní spojená nerovnoměrná a nadměrná zátěž nohy.

· Předčasné stavění dětí na nohy a nucení do chůze.

· Nevhodná obuv.

· Zranění nohy nebo kotníku.

 

Plochonoží s sebou nese také nevyrovnané zatížení chodidla a přenášení tvrdých dopadů z nohou na páteř a výš. Téměř s jistotou se časem odrazí v problémech s držením těla, rozvoji bolestí v bedrech, krční páteři, nejasných bolestech hlavy atd.

4.       Rehabilitace po úrazech a operacích

Zejména u dětských pacientů představuje rehabilitace po úrazech a operacích důležitý faktor při návratu k bezbolestnému pohybu, a především k zachycení případných odchylek od zdravého vývoje dítěte.

5.       Sportovní fyzioterapie dětí

Sportovní fyzioterapie je dnes nedílnou součástí přípravy vrcholových sportovců. U dětí může představovat poměrně významnou výhodu oproti vrstevníkům-soupeřům. Cílem je nejen zvyšování sportovního výkonu, ale prevence zranění a odstraňování svalových dysbalancí především u sportů s jednostranným zatížením (tenis, hokej, golf a další…).

 

Ovšem hlavním přínosem je minimalizování rizik a negativních dopadů vrcholového sportu na zdraví dítěte.

Kotva 1
bottom of page