top of page

SKOLIÓZA DOKÁŽE POTRÁPIT A VZÍT CHUŤ DO ŽIVOTA

Naštěstí existují postupy správné korekce skoliózy prostřednictvím fyzioterapie.Skolióza představuje jednu z nejčastějších deformit páteře u člověka. Jedná se o komplexní a poměrně závažné postižení, které neovlivňuje pouze pohybový aparát člověka, ale může vést i k celé řadě zdravotních, psychosociálních a kosmetických problémů – a to jak v dětství, tak v dospělosti.


Zjednodušeně řečeno, skoliózu dělíme na strukturální (fixovanou) a nestrukturální (korigovatelnou). Můžeme ji také rozlišovat podle etiologie, podle lokalizace a tíže zakřivení, podle její orientace, anebo podle období vzniku.

Nicméně, nejčastějším typem skoliózy je tzv. skolióza idiopatická (80%), přičemž příčina jejího vzniku nebyla dosud zcela objasněna.


Jaké tedy máme možnosti při konzervativní léčbě skoliózy?

Konzervativní léčebné postupy se nejčastěji opírají právě o fyzioterapii a korzetoterapii (indikována při 20 – 25° tíže křivky dle Cobba).

V obecných doporučeních pro konzervativní terapii vycházíme z doporučení od odborníků ze Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment (SOSORT).


Léčebné cíle stanovila SOSORT takto:

 • zastavit/zpomalit progresi křivky a vyhnout se tak operaci

 • zlepšit respirační dysfunkce

 • předcházet vzniku bolestivých stavů páteře

 • zlepšit estetiku pomocí posturální korekce.

Cviky pro napřímení páteře lze provádět v poloze vleže, v sedu i vestoje. Neméně vhodnou polohou se ukazuje býti právě poloha horizontální, tedy „poloha na všech čtyřech“. Je nesmírně důležité, aby naše páteř byla správně mobilní a flexibilní, jenom tak jsme schopni ovlivnit její bolestivé stavy.


Při terapii zaměřené na páteř a korekci skoliózy kombinujeme několik speciálních technik.

Jedná se o prvky z Bazálních posturálních programů (BPP), prvky ze Stabilizačního a Mobilizačního systému (SM systém), prvky z technik posilující hluboký stabilizační systém páteře, Klappovo lezení a manuální techniky.


 

Manuální techniky

Pomocí manuálních technik odstraňuje terapeut vzniklé blokády a uvolňuje svaly, obratle a klouby, které mohou ovlivňovat správnou funkci páteře, popřípadě způsobovat bolest.

Terapie se nezaměřuje jenom na páteř jako takovou, ale i na klíčové klouby (ramena a kyčle), neboť schopnost páteře napřímit se vychází právě ze stabilizace klíčových kloubů.
 

SM systém

SM systém, neboli stabilizační a mobilizační systém, je rehabilitační metoda, která se skládá ze souboru cviků se speciálními lany. Pravidelným cvičením této metody lze docílit obnovy narušené spirální stability páteře. SM systém dokáže správně aktivovat spirální svalové řetězce, které funkčně působí na stabilizaci a mobilizaci páteře. Stabilita (pevnost) a mobilita (pohyblivost, pružnost) jsou dvě vlastnosti páteře, které se navzájem ovlivňují, a jedna bez druhé nemůže existovat.


Správně provedené cviky pomáhají aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.


S čím Vám může SM systém pomoct?

 • Korekce skoliózy

 • Korekce plochonoží

 • Zlepšení stability a chůze

 • Odstranění bolesti zad, prevence proti bolesti zad

 • Léčba výhřezů meziobratlové ploténky

 • Prevence degenerativních změn na páteři

 • Kompenzace jednostranného zatížení u sportovců

 • Rehabilitace po úrazech a operacích

 • Rehabilitace po výměně velkých kloubů či po úrazech (zvětšování kloubní pohyblivosti) 

Klappovo lezení

Skoliózu lze charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu se sklonem a posunem obratlů ve frontální (stranové zakřivení), sagitální (změny fyziologické lordózy a kyfózy) a transverzální (rotace páteřního sloupce) rovině.

Právě Klappovo lezení „rozhýbává“ páteř ve všech těchto rovinách. Kromě toho má Klappovo lezení specifický korekční, mobilizační a posilující dopad na páteř – velkým benefitem je, že toto všechno probíhá v 1 okamžiku.
 

Nesmíme zapomínat, že péče o skoliotika představuje multioborový přístup. Je tedy třeba, aby mezi sebou spolupracovali rodiče, lékař, fyzioterapeut, ortotik a případně i psycholog.


Pro koho jsou tyto postupy určeny?

Zejména pro osoby se skoliózou (i pro děti), pro osoby s vadným držením těla či osoby s chronickými bolestmi zad. Dále může být terapie vhodná pro osoby s vyhřezlou meziobratlovou ploténkou, může sloužit jako prevence rozvoje degenerativních změn páteře nebo poslouží jako doplněk k rekreačnímu sportu.


Pro koho terapie není určena?

Pro osoby s horečnatými onemocněními a osoby s parézou či plegií. Relativní kontraindikacemi jsou onkologická onemocnění, poruchy rovnováhy a těžké mentální poruchy.


 

Řešíte problémy se skoliózou? Trápí vás bolesti zad?

Přijďte k nám. Provedeme diagnostiku a vytvoříme terapeutický plán na míru.

Jsme si jisti, že pomůžeme i vám.


Comments


bottom of page