top of page

NRT®
Neural Reset Therapy

Mgr. Tomáš Zloch

30 min

890,-

- NRT normalizuje svalový tonus a odstraňuje spoušťové body i bolest prostřednictvím nervového systému.

- Expresní 30 minutová manuální terapie.

- Rychlá pomoc od bolesti. Okamžitá úleva a uvolnění díky této inovativní metodě.

OBJEDNEJTE SE

Mgr. Tomáš Zloch

 • Jak funguje BIA – bioimpedanční analýza?
  Metoda BIA – bioelektrická impedanční analýza je metoda kvantifikace složení těla zavedením elektrického proudu do těla. Je založena na měření elektrického odporu lidských tkání pomocí slabého elektrického impulzu. Zjednodušeně řečeno, přístroj Vám do těla pošle velmi slabý elektrický impulz, kterým zjistí elektrický odpor tkání. Elektrický odpor jednotlivých lidských tkání je různý s ohledem na to, jak velké množství vody tkáň obsahuje. Výsledkem je poměrně přesný obraz složení Vašeho těla.
 • Proč se nechat změřit na Bodystatu?
  Chcete vědět, jestli hubnete tuk nebo ztrácíte svalovou hmotu? Jestli zadržujete vodu nebo nejste naopak dehydrovaní? Chcete sledovat, jak se vyvíjí složení vašeho těla v času? Absolutní váha člověka není tak podstatná, mnohem důležitější je celková skladba jeho těla. Z tohoto důvodu je hodnota BMI (body mass index) nepřesná, protože podle něho by byli kulturisté obézní. Pomocí BIA analýzy zjistíme přesně množství tukové tkáně, vody a netučné tkáně v těle. Z výsledků potom můžeme stanovit přesný postup redukce hmotnosti, ale také kontrolovat výsledky hubnutí. Výsledek analýzy nám umožňuje: · Stanovit vhodné změny jídelníčku, pohybové aktivity a životosprávy přímo na míru každého klienta. · Sledovat účinnost zavedených výživových a pohybových změn – sledování vývoje složení těla. · Stanovení stupně rizika civilizačních onemocnění – hlavně kardiovaskulární choroby, obezitu atd... · Zavedení vhodných opatření pro podporu zdraví, zlepšení stavu či prevenci onemocnění.
 • Co se z měření dozvím?
  Z měření na Bodystatu získáte informace o: · Množství tuku v těle – v % i kg (cílový tuk a nadbytečný tuk) · Množství aktivní tělesné hmoty (svalstvo, voda a kostní hmota) · Množství celkové tělesné vody · BMI (body mass index) - meze normy tělesné hmotnosti · Klidový energetický výdej ( bazální metabolismus) · Celkovou energetickou potřebu a celkový energetický výdej při různých aktivitách · Poměr pas/boky · Trendovou analýzu všech výsledků · Vytištěnou zprávu si odnášíte domů
 • Jak se na měření připravit?
  Aby byly výsledky měření co nejpřesnější, snažte se dodržovat následující doporučení: · Nejezte a nepijte alespoň 2 hodiny před měřením. Ideální je měření na lačno. · Snažte se dodržet stejné podmínky před měřením. Je vhodné se objednávat na měření vždy za podobných podmínek (například odpoledne, dvě hodiny po obědě, u žen cca stejný den cyklu..) Zajistí se tak srovnatelnost výsledků. · Necvičte 12 hodin před vyšetřením a omezte náročnou fyzickou aktivitu (dehydratace po cvičení může falešně zvyšovat procento tuku) · Před měřením si ideálně zajděte na toaletu. Měření by mohlo být zkresleno. · Nenatírejte si ruce a nohy mastnými krémy (mastnota z krému by způsobila falešně vysoké množství tuku ve vašich výsledcích) · Těsně pře měřením se nesprchuje, nesaunujte - vše by mohlo zkreslit výsledky. · Nechoďte na měření během menstruační cyklu. Během menstruačního cyklu dochází u žen k dočasné změně tělesného složení. Hormonální vliv estrogenů během menstruačního cyklu žen způsobuje zvýšení tělesné vody, teploty a tělesné hmotnosti
 • Pro koho není měření vhodné?
  BIA vysílá do těla slabý elektrický proud, který však nejde vůbec cítit a není škodlivý! Měření se ovšem nesmí provádět těhotným ženám a osobám, které mají kardiostimulátor! Pokud máte nějaké srdeční onemocnění, tak se raději poraďte se svým lékařem, zda je pro vás měření vhodné!
bottom of page