ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

Bodystat 1500

  • 25 minut/y
  • 300 českých korun
  • Konopná 74/6, Brno-Komárov

POPIS SLUŽBY

▪ Analýza skladby těla použitím přístroje Bodystat 1500. ▪ Měření množství tuku v těle, aktivní tělesné hmoty, vody a další parametrů důležitých k určení optimální tělesné hmotnosti, potřebného energetického příjmu, včetně denního množství jednotlivých živin. ▪ Interpretace výsledků. Metoda BIA – bioelektrická impedanční analýza je metoda kvantifikace složení těla zavedením elektrického proudu do těla. Je založena na měření elektrického odporu lidských tkání pomocí slabého elektrického impulzu. Zjednodušeně řečeno, přístroj Vám do těla pošle velmi slabý elektrický impulz, kterým zjistí elektrický odpor tkání. Elektrický odpor jednotlivých lidských tkání je různý s ohledem na to, jak velké množství vody tkáň obsahuje. Výsledkem je poměrně přesný obraz složení Vašeho těla. Z měření na Bodystatu získáte informace o: · Množství tuku v těle – v % i kg (cílový tuk a nadbytečný tuk) · Množství aktivní tělesné hmoty (svalstvo, voda a kostní hmota) · Množství celkové tělesné vody · BMI (body mass index) - meze normy tělesné hmotnosti · Klidový energetický výdej ( bazální metabolismus) · Celkovou energetickou potřebu a celkový energetický výdej při různých aktivitách · Poměr pas/boky · Trendovou analýzu všech výsledků · Vytištěnou zprávu si odnášíte domů Aby byly výsledky měření co nejpřesnější, snažte se dodržovat následující doporučení: · Nejezte a nepijte alespoň 2 hodiny před měřením. Ideální je měření na lačno. · Snažte se dodržet stejné podmínky před měřením. Je vhodné se objednávat na měření vždy za podobných podmínek (například odpoledne, dvě hodiny po obědě, u žen cca stejný den cyklu..) Zajistí se tak srovnatelnost výsledků. · Necvičte 12 hodin před vyšetřením a omezte náročnou fyzickou aktivitu (dehydratace po cvičení může falešně zvyšovat procento tuku). · Před měřením si ideálně zajděte na toaletu. Měření by mohlo být zkresleno. · Nenatírejte si ruce a nohy mastnými krémy (mastnota z krému by způsobila falešně vysoké množství tuku ve vašich výsledcích). · Těsně pře měřením se nesprchuje, nesaunujte - vše by mohlo zkreslit výsledky. · Nechoďte na měření během menstruační cyklu. Během menstruačního cyklu dochází u žen k dočasné změně tělesného složení. Hormonální vliv estrogenů během menstruačního cyklu žen způsobuje zvýšení tělesné vody, teploty a tělesné hmotnosti. Měření se nesmí provádět těhotným ženám a osobám, které mají kardiostimulátor!


REZERVAČNÍ ŘÁD A STORNO POPLATKY

Na každou službu je vždy nutné se předem objednat. Rezervací souhlasíte se storno podmínkami! Rezervací služby potvrzujete bezinfekčnost na Covid19 podle aktuálních platných nařízení. Rezervací souhlasíte se zpracováním osobních údajů. STORNO PODMÍNKY: ▪ Rezervace je závazná. ▪ Při zrušení rezervace více než 12 hodin předem Vám nebude účtován žádný storno poplatek. ▪ Při zrušení rezervace méně než 12 hodin předem Vám bude účtován storno poplatek 100% z ceny služby. ▪ Pokud se nedostavíte na objednaný termín a rezervaci nezrušíte, bude Vám účtován storno poplatek 100% z ceny služby. ▪ Dokud neuhradíte storno poplatek, nebude Vám umožněno se znovu rezervovat na naše služby. ▪ Na rezervovaný termín přijďte prosím včas. ▪ Pokud se dostavíte na rezervovaný termín se zpožděním, bude Vám o tuto dobu služba zkrácena.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

  • Konopná 74/6, Brno-jih-Komárov, Česko

    +420 775 505 144

    info@physiosuchanek.cz