top of page

NESPRÁVNOU FUNKCI PÁNEVNÍHO DNA ROZHODNĚ NEPODCEŇUJTE
Co je pánevní dno?


Pánevní dno si lze představit jako mísu tvořenou svaly a vazy, rozepjatou mezi pánevními kostmi, kostí křížovou a kostrčí. Tyto měkké struktury vytvářejí podporu orgánům malé pánve – děloze, vaječníkům, močovému měchýři a tlustému střevu. Svaly pánevního dna jsou také součástí opěrného systému páteře, jejichž optimální funkce je tedy velice důležitá pro stabilizaci celého těla.


Svalovina pánevního dna se skládá ze dvou funkčních skupin svalů, jejichž koordinace je zásadní primárně pro jejich svěrací a vypuzovací funkci-zajišťuje kontinenci moči, stolice a dilataci porodních cest při porodu.
Co vše může pánevní dno ovlivnit?


Funkce pánevního dna souvisí s funkcí bránice, kyčlí, ale také se vzdálenějšími oblastmi, jako jsou chodidla či žvýkací svaly. Tyto oblasti se vzájemně ovlivňují, a tak je vždy potřeba se v terapii nezaměřovat pouze na oblast obtíží.


Při dysfunkci pánevního dna, tedy narušení správného fungování, může docházet k poruchám právě ve výše zmíněných oblastech. Klinicky se tyto dysfunkce mohou projevit širokým spektrem příznaků, například:

 • bolestivou menstruací

 • bolestivým pohlavním stykem

 • narušením menstruačního cyklu

 • funkční sterilitou

 • anorgasmií

 • zažívacími obtížemi

 • análními fisurami

 • bolestmi zad, kyčlí

 • stažením a bolestivostí žvýkacích svalů potažmo hlavy

 • a mnoho dalších.

Fyzioterapie je v těchto případech metodou volby, v případě interních onemocnění a obtížích, např. zácpa, astma, gastroezofageální reflux apod. může výborně fungovat jako podpůrná terapie. Významným faktorem, jenž může ovlivňovat funkci pánevního dna, je lidská psychika, jelikož řízení svalového napětí je v centrálním nervovém systému propojeno s napětím psychickým.


V případě pooperačních stavů provedených především v oblasti malé pánve či po porodu je terapie pánevního dna důležitou součástí rekonvalescence. Terapií lze předejít či pomoci v případech inkontinence, prolapsech pánevních orgánů, srůstů v oblasti jizev a mnoho dalších.Jak probíhá terapie?


Součástí každé fyzioterapie je celková diagnostika a anamnestický rozhovor s klientkou/klientem. Samotná terapie se skládá z uvolnění měkkých tkání, jejichž napětí je dle diagnostiky zvýšené – jedná se často například o svaly kyčelních kloubů, beder, žvýkacích svalů, stažené vazy a fascie v těchto oblastech. Toto napětí může být způsobeno blokádami kloubních spojení například v oblasti žeber, páteře či vzdálenějších oblastí těla. Taková blokáda je následně jemnými mobilizačními technikami upravena. Toto nastavení je potřeba poté stabilizovat individuálně zvoleným cvičením.

V případě pánevního dna se nejprve pracuje s uvědoměním aktivace a relaxace svalů v jednoduchých pozicích. Následně se přechází do cvičebních pozic náročnějších, které mají základ v běžných pohybech lidského těla – různé varianty sedu, kleku, chůze, lezení a dalších.


Součástí celého procesu je edukace klientky/klienta o problematice jeho obtíží, objasnění možných příčin a důsledného zaučení série cviků, které bude praktikovat sám. Takovým postupem dosáhneme optimální funkce pánevního dna při běžných denních činnostech, a tedy ústupu bolestí či jiných klinicky nepříznivých stavů.


PRO KOHO JE TERAPIE VHODNÁ?

 • Ženy po porodu

 • Osoby (ženy i muži) s inkontinencí

 • Osoby trpící bolestmi zad a kyčlí

 • Osoby trpící zažívacími obtížemi, zácpou, bolestmi břicha, análními fisurami

 • Osoby trpící bolestmi hlavy, stažením a bolestivostí žvýkacích svalů

 • Osoby po operaci v oblasti břicha a malé pánve - prevence srůstů v oblasti jizev a prolapse pánevních orgánů

 • Ženy trpící bolestivou menstruací a narušením menstruačního cyklu

 • Ženy trpící bolestivým pohlavním stykem a anorgasmií

 • Ženy, kterým se nedaří otěhotnět

PRO KOHO NENÍ TERAPIE VHODNÁ?

 • Těhotné ženy

 • Onkologičtí pacienti

 • Osoby s akutními záněty v oblasti malé pánve


NESPRÁVNOU FUNKCI PÁNEVNÍHO DNA ROZHODNĚ NEPODCEŇUJTE

Přijďte k nám, provedeme diagnostiku a vytvoříme terapeutický plán na míru. 

Zdroje:

KRHOVSKÝ, Miroslav. Biomechanický pohled na struktury ženského pánevního dna. Medicína pro praxi. 2011, 8(9), 379-384.

HAVLÍČKOVÁ, Michaela. Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna. Umění fyzioterapie. 2017, (3).

PROKEŠOVÁ, Michaela. Aktuální trendy v konzervativní léčbě pánevního dna z pohledu fyzioterapie. Umění fyzioterapie. 2017, (3).

Obrázky:

Obrázek 1: Svalovina pánevního dna. Zdravéstravování.eu [online]. 2018 [cit. 2022-02-13]. Dostupné z: https://www.zdravestravovani.eu/posilovani-panevniho-dna-pomuze-s-inkontinenci-a-pusobi-i-jako-prevence/