top of page

JAK ODSTRANIT BOLEST POHYBOVÉHO APARÁTU? METODOU NKT.

Aktualizováno: 15. 4. 2022
Co je NKT?

NeuroKinetic Therapy, ve zkratce NKT, je sofistikovaný přístup manuální terapie založený na teorii motorické kontroly obohacený o speciální manuální testování svalů. Centrum motorické kontroly se nachází v mozečku a ukládá veškeré pohybové vzory. Pohybové centrum mozečku je řízeno limbickým systémem a mozkovou kůrou a slouží nejen k tvorbě nových pohybových vzorů (jako když se učí batole chodit), ale i k tvorbě vzorů substitučních. Ty jsou spojeny se zraněními, operacemi a celkově špatnými pohybovými návyky, které sami o sobě mohou také vést vlivem neefektivního pohybu ke zranění pohybového aparátu.

Při poranění je hlavním cílem motorického centra, aby zabránilo ještě větším škodám a vytvoří kompenzační pohybové vzory, které mají za úkol příslušnou oblast ochránit. Při kompenzačním vzoru určité svaly svoji činnost utlumí a jsou tzv. „inhibovány“ (nepracují dostatečně), zatímco jiné svaly jsou přetíženy tzv. „facilitovány“ (pracují nadměrně). V případě přetrvání tohoto nerovnovážného stavu v rámci kompenzačního mechanismu mohou vzniknout bolestivé syndromy, které se mohou zřetězit i do jiných částí pohybového aparátu. Pro Vaši představu, bolesti kyčelního kloubu mohou pocházet od zřetězených kompenzačních vzorů od poraněného kotníku.

Jak to vypadá v praxi?

K odhalení příčiny kompenzačního mechanismu je využíván specifický neurokinetický protokol založený na svalovém testování. Samotným svalovým testováním není hodnocena svalová síla jako taková, ale neurologické spojení svalů a schopnost jejich funkčního pohybu. Hledáme tedy dysfunkční svaly, které vzájemným testováním vyhodnocujeme a dáváme do specifických vztahů. Výsledkem je odhalení přetížených svalů „facilitovaných“ a ochablých svalů „inhibovaných“ a jejich vzájemné rovnovážné ovlivnění. Cílem celého protokolu je odstranění přímé příčiny bolesti a úprava dysfunkčních pohybových vzorů vedoucí k opětovnému funkčnímu zapojení příslušných svalů. Aby toho bylo docíleno je klient edukován o domácím protokolu, který je nezbytnou součástí pro celkovou nápravu a dlouhotrvající vliv léčebného zásahu.


Pro koho je terapie vhodná?

Neurokinetic therapy je považována za velmi bezpečnou metodu zabývající se bolestivými syndromy pohybového aparátu mezi které patří:

 • Bolesti zad

 • Bolesti krční páteře a hlavy

 • Bolest způsobená nesprávnou technikou a kompenzačními vzory

 • Plantární fascitida

 • Thoracic outlet syndrom

 • Syndrom karpálního tunelu

 • Piriformis syndrom

 • Pooperační stavy

 • Poúrazové stavy


Pro koho není terapie vhodná?

 • Akutní stavy – ihned po úrazu/operaci

 • Po CMP

 • Neurologická onemocnění mající vliv na motorické řízení

 • Diabetes I. typu


Přijďte k nám, provedeme diagnostiku a vytvoříme terapeutický plán na míru.

bottom of page